COMUNICACIÓN

Boas Prácticas

A detección, a análise e a transferencia de boas prácticas é un eixe fundamental na estratexia de comunicación da EDUSI e constitúe unha ferramenta esencial para a xestión pública e o avance na consecución dos obxectivos da política rexional comunitaria.

Para que unha actuación poida ser seleccionada como boa práctica no marco dunha EDUSI
debe cumprir cos seguintes requisitos:

  • Estar convenientemente difundida entre os beneficiarios/as, os beneficiarios/as potenciais e o público en xeral.
  • Incorporar elementos innovadores.
  • Conseguir unha adecuación entre os resultados obtidos e os obxectivos establecidos.
  • Contribuír á resolución dun problema ou unha debilidade detectada no ámbito territorial de execución.
  • Proporcionar un alto grao de cobertura sobre a poboación á que vai dirixida.
  • Ter considerado os criterios horizontais de igualdade de oportunidades e non discriminación, así como de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental.
  • Ter sinerxías con outras políticas ou instrumentos de intervención pública.