xestión

Medidas Antifraude

Un dos principais obxectivos do período 2014-2020 é reforzar a política antifraude. Por iso, o Concello de Pontevedra adheriuse ao compromiso asumido pola Autoridade de Xestión en relación co cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais baixo os principios de integridade, obxectividade e honestidade. Preténdese que a súa actividade sexa percibida por todos os axentes

As medidas adoptadas foron as seguintes:

Bandeiras vermellas na loita contra a fraude

Anexo V de Declaración institucional do Manual de procedementos

A EDUSI Máis Modelo Urbano Pontevedra pon a disposición da cidadanía dúas vías para trasladar suxestións, queixas ou denuncias en relación coa súa execución.

Espazo de suxestións e reclamacións

É un mecanismo a través do que nos pode facer chegar a súa contribución ou suxestión relacionada coa EDUSI Máis Modelo Urbano Pontevedra ou tamén trasladar unha queixa en relación coa execución dalgunha das actuacións.

suxestións e reclamacións

Espazo de denuncias

Se ten información sobre a comisión dalgún tipo de irregularidade ou fraude na xestión dos fondos FEDER e/ou municipais vinculados á execución da estratexia “Máis Modelo Urbano Pontevedra” pode poñela en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude.

Servizo Nacional de Coordinación Antifraude