Empezan a verse os primeiros paños da nova rúa do Gorgullón

 • A empresa que reforma este tramo do Camiño de Santiago comezou polo cruzamento con Pedro Sarmiento de Gamboa.
 • A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

A obra de reforma da rúa Gorgullón cambiará de imaxe, radicalmente, nas vindeiras semanas. Dende o luns xa se poden ver os primeiros panos do que será o novo pavimento da rúa, de formigón encaixado en lastro de cor ocre fronte á rúa Pedro Sarmiento de Gamboa, por onde comezou a colocación do novo lastro que estenderá a plataforma única por toda a rúa. Nestes momentos trabállase nalgúns puntos de soterramento de servizos e tamén na praza de entrada ao Gorgullón dende a rúa da Estación.

Trátase dun proxecto que estará financiado polos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través da estratexia EDUSI aprobada no Concello de Pontevedra, como mellora do Camiño de Santiago ao seu paso pola cidade, onde tamén se traballou na Virxe do Camiño e na Ponte do Burgo.

O proxecto da reforma do Gorgullón inclúe:

 • Plataforma única co tránsito restrinxido á veciñanza e o comercio, sen estacionamentos como nas rúas Michelena ou Peregrina.
 • Invértese o sentido de circulación -pasará a ser sur-norte-; dúas vías transversais quedan en dirección a Eduardo Pondal -Moa e Travesía Eduardo Pondal- e peonalízase a rúa do Muíño que salvará a pendente con escaleiras.
 • O Camiño de Santiago quedará sinalado cunha cor e pavimento diferenciados entre calzada e beirarrúas e luces led no chan semellantes ao centro histórico.
 • Renovarase o alumeado con farolas led e redistribuiranse os puntos de alumeado.
 • Aproveitarase a obra para mellorar e incorporar novos servizos. Está previsto ampliar a rede de auga potábel, completar o separativo de augas pluviais e fecais e instalar unha rede eléctrica novas.

Entre os elementos singulares do proxecto están:

 • Crear unha pantalla vexetal con pereiras de flor -Pyrus Celleriana- para agachar as traseiras dos edificios e gañar en calidade urbana. O arborado complétase con Gyngko bilobas na praza da entrada.
 • Rúa do Muíño. Quedará completamente peonalizada. Para salvar a pendente converterase nunha escalinata atravesada por unha rampla para garantir a accesibilidade.
 • Praza en Eduardo Pondal. Nova zona de estancia con arborado (Gyngkos), mobiliario e novo pavimento, e creación de bancadas.
 • Praza na cabeceira da avenida da Estación. Cambiará o entronque coa avenida da Estación que deixa de ser perpendicular para mellorar a accesibilidade e co fin de mellorar tamén a conexión coa senda do Gafos.

A empresa E.C.Casas foi a adxudicataria da obra cun orzamento de 1.258.629,17 euros. Entre as melloras presentadas pola empresa está a substitución do firme de asfalto por un lastro de 50×50 que aguantará o tránsito de vehículos, aínda que a rúa quedará de preferencia peonil.

Fondos FEDER

Polo tanto, a intervención redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona e a sustentabilidade futura da intervención queda garantida, e contribúe a acadar os obxectivos previstos no Programa Operativo de Crecemento Sostible FEDER 2014-2020, e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).