Medidas antifraude

Espazo de suxestións e reclamacións

É un mecanismo a través do que nos pode facer chegar a súa contribución ou suxestión relacionada coa EDUSI Máis Modelo Urbano Pontevedra ou tamén trasladar unha queixa en relación coa execución dalgunha das actuacións.

Completa o formulario
Que farías para mellorar
o desenvolvemento urbano de Pontevedra?

Evidencias, se aplica:

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado do que é responsable o Concello de Pontevedra. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Concello, situada na rúa Michelena, n.º 30 - 36071 Pontevedra, ou ben mediante o formulario electrónico que se atopa na súa sede electrónica.