Quince empresas presentan ofertas para transformar a primeira planta do Mercado de Abastos

 • A maioría ofertan, tamén, as melloras ao proxecto.
 • A obra estará financiada nun 80% por Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

A Mesa de Contratación do Concello de Pontevedra abriu esta mañá as ofertas para realizar a renovación da primeira planta do Mercado Municipal de Pontevedra. O proxecto ten un prezo de licitación de 279.292,78 euros e un prazo de execución de 2 meses.

O proxecto estará financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

As empresas que presentaron oferta son:

  • Asturcom
  • Innova
  • CCS (Canalizacións e construccións Salnés)
  • CPA
  • GPD
  • Acevi
  • Gómez Crespo
  • Prado Lameiro S.L.
  • Naturgalia
  • Ediserpo
  • Abaco
  • Inelsa
  • De nuevo punto creativo
  • Sergonsa
  • Abal Construcciones

A maior parte contemplaron na súa oferta as melloras previstas para esta obra que estaban valoradas en 1.699,19 euros para instalacións complementarias, e 28.420 euros para equipamento.

O proxecto do Mercado de Abastos pretende acondicionar a planta superior para novos usos diferentes aos habituais, para ofrecer novas ofertas de produtos, mantendo a morfoloxía e distribución, mellorando a imaxe e a estética, e co propósito de dinamizar o Mercado de Abastos, creando novos postos de traballo e axudando á rexeneración económica do centro histórico de Pontevedra.

Esta intervención prevista no Mercado de Abastos abordará problemas de xeito integrado revitalizando a economía local poñendo en valor os recursos municipais e impulsando novas iniciativas empresariais na plaza, polo que contribuirá á creación de novos postos de traballo e contribuír á rexeneración económica do centro histórico.

Ademais, a actuación tamén contribuirá á cohesión social de Pontevedra xa que a primeira planta do Mercado transformarase nun novo espazo público de convivencia dirixido ao esparcemento e o comercio local.

Fondos FEDER

Polo tanto, a intervención redundará na mellora do desenvolvemento sostible da zona e a sustentabilidade futura da intervención queda garantida, e contribúe a acadar os obxectivos previstos no Programa Operativo de Crecemento Sostible FEDER 2014-2020, e os obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) Máis modelo Pontevedra, coa que o Concello de Pontevedra acadou os fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).