PROXECTOS DA EDUSI

Ximnasio da Once

  • Proxecto
  • Multimedia
  • Novas

O proxecto consiste na implementación de actuacións que reducen o consumo de enerxía eléctrica e térmica procedente de combustibles fósiles.

En concreto, neste proxecto realízanse medidas e solucións técnicas orientadas a mellorar o comportamento da envolvente dos edificios, a mellora da eficiencia e redución do consumo enerxético eléctrico por cambio e substitución de luminarias máis eficientes e outras actuacións complementarias tendentes a mellorar a eficiencia dos equipos de climatización e ACS.

Operación:

2018/FEDERSOL/004: Actuacións de mellora do comportamento enerxético das instalacións sociais e equipamentos do Concello de Pontevedra.

Liña de actuación do Plan de implementación da estratexia

LA 20: Plan de Mellora do comportamento enerxético de instalacións sociais

Video

Imaxes

Pontevedra xa conta co seu primeiro edificio adicado en exclusiva ao feminismo e a igualdade

A reforma do edificio Redeiras permite que o Centro de Información da Muller duplique o tamaño das súas oficinas, que pasa a contar con espazos máis grandes, íntimos e de múltiples funcións.
LER MÁIS

O Coche de Punto abre o seu servizo á totalidade da veciñanza das parroquias de Pontevedra

A nova forma de mobilidade continúa en fase de aprobas e sube un chanzo nese sentido, aspirando a realizar durante o mes de marzo unha proba de estrés o máis próxima posíbel á realidade.
LER MÁIS

Pontevedra comeza a elaborar a súa estratexia educativa esta semana cos primeiros encontros de traballo de expertos do Laboratorio a Infancia

O Plan de Acción trazado a través deste proxecto será froito do debate de cinco grupos de traballo interdisciplinares ou Labs: Espazo Público, Medio Ambiente, Sociedade, Vida Saudable e Cultura.
LER MÁIS

O Laboratorio da Infancia inicia mañá unha rolda de talleres para recoller as opinións do alumnado sobre a cidade en materia de espazos públicos, cultura, vida saudable, sociedade e medio ambiente

Estes encontros darán paso a 5 foros que se desenvolverán durante os meses de marzo e abril na Casa das Campás para realizar as presentacións públicas das conclusións de cada un dos Lab’s.
LER MÁIS

O período en probas do Coche de punto permite coñecer erros e dificultades dos condutores e dos usuarios

O Concello irá parroquia por parroquia para axudar ás persoas que o precisen a inscribirse no servizo cando estea de alta dentro dun ano.
LER MÁIS

O Coche de Punto amplía a súa fase de probas a todas as parroquias de Pontevedra

O servizo continúa avanzando na recollida de opinións, incidencias e problemas que poidan percibir os usuarios que ao longo desta última semana foron coñecendo o sistema.
LER MÁIS